BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

27/09/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında

Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.:

Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre; kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık ürünü alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay ile sınırlı olmak üzere taksitlendirilebilir. Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenir.”

10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmeliğin 17. maddesi, 8 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan asgari ücret ödemeleri ile ilgili değişiklik uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 17.12.2010 tarihi itibariyle, herhangi bir kart çıkaran kuruluş tarafından ilk defa kredi kart tahsis edilen dolayısıyla kredi kartları sistemine ilk defa dahil olan kart hamilleri için, asgari ödeme oranı kartın ilk kullanım tarihinden itibaren 1 yıl süre ile %40’tır.

Aynı yönetmeliğin 22. maddesi de, “Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulur.” şeklinde düzenlenmiştir. 

  Asgari Ödeme Oranları

Kredi kartı limiti 0 – 14.999 TL arasındaki kredi kartları için : % 30

Kredi kartı limiti 15.000 TL – 19.999 TL arasındaki kredi kartları için : % 35

Kredi kartı limiti 20.000 TL ve üzeri kredi kartları için : % 40

8/10/2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2.Maddesinin 6.fıkrası aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.:

“Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulur.”