Mevduat Sigortası

Mevduat Sigortası

22.12.2022 tarih ve 32051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde;

“Türkiye'de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bankaların, yurt içi şubelerinde açılmış olan resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının her bir kişi için halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 2023 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 400 bin TL'ye kadar olan kısmı sigorta kapsamına dâhil edilmiştir.”