Parafon Talimatı

Parafon ile Parafly kredi kartından düzenli fon talimatı vererek yatırım yapabilir, birikimlerinizi çoğaltabilirsiniz!

Kredi kartından Parafon talimatı verebilmek için, bankamızda yatırım hesabının bulunması gerekmektedir.
Parafon talimatı Bankamız Şubelerinden verilmektedir.
Kredi kartlarından verilen talimatlarda asgari talimat tutarı 100 TL‘dir.
 
Parafon Talimatı İşleyişi 

 • Kredi kartından fon alımının yapılabilmesi için kartınıza ekstre borcu kesilmesi gerekmektedir.
 • Kredi kartından talimat verilmesi halinde kredi kartının hesap kesim tarihinden 1 gün önce talimat tutarı kredi kartından çekilir. Son ödeme tarihinden 1 gün sonra fonun izahnamesinde belirtilen alım esaslarına göre, fon payları yatırım hesabına aktarılacaktır. 
 • Talimat gününün hafta sonu veya resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda talimat tutarı kredi kartından talimat gününü takip eden bir sonraki iş gününde tahsil edilecektir. 
 • Talimat verilen fonun izahnamesinde belirtilen alınabilecek en küçük pay adedinin altında kalan tutar kredi kartına iade edilecektir. 
 • Kredi kartından farklı fon türünden ve aynı yatırım hesabından birden fazla talimat verilebilecek olup, aynı fon türünden ve aynı yatırım hesabından birden fazla talimat verilemez. 
 • Talimat verilen kredi kartının limiti uygun olması halinde Parafon alımı yapılabilecektir. 
 • Kredi kartında fon alım tutarından daha az kullanılabilir limit bulunması durumunda kısmi fon alımı yapılmamaktadır. 
 • İlk talimat tarihi,  talimat verdikten sonraki Hesap Kesim Tarihinden bir gün önce olacaktır.
 • Kredi kartından verilen talimatın güncellemesi ve iptali Bankamız Şubelerinden yapılabilmektedir.
 • Talimat verilen kredi kartı, yatırım hesabı, talimat tutarı ve talimat verilen fon türü Şubelerimizden güncellenebilmektedir. Talimat gününde güncelleme yapılamaz. 
 • Kredi kartından verilen talimatlarda güncelleme ve iptal, hesap kesim tarihinden bir gün önce yapılırsa güncelleme hemen gerçekleşecektir,  hesap kesim tarihinden bir gün sonra yapılırsa güncelleme bir sonraki aydan itibaren geçerli olacaktır.
 • Talimat iptali için herhangi bir ceza ücreti bulunmamaktadır. 
 • Bireysel ve asıl kartlar dâhil olup, sanal kartlar, Halkcard, ticari kartlar ve banka kartları hariçtir. 
 • Kredi kartınızın kayıp, çalıntı ve yenileme durumlarında Parafon talimatınız yenilenen kredi kartına aktarılacaktır.