Sigortalar

Paraf Platin, Parafly, Parafly Platin ve Paraf Business ile yurtdışında harcama yapan kart sahipleri Seyahat Sağlık Sigortası‘nın koruması altındalar.

Seyahat öncesi sigortanızı devreye almak için 0850 222 0 400 Dialog’dan kimlik numarası, seyahat tarih aralığı, seyahat edilecek ülke bilgisi ve kart numarasını ileterek talepte bulunulması gerekmektedir.

Sigorta süresi, seyahat tarih aralıkları çerçevesinde düzenlenir. Bir yıl içerisinde toplamda en fazla 90 günlük süre için sigorta yapılmaktadır.

Sigortadan kart sahibi ve yanında seyahat edecek bir kişi (eş veya çocuğu) ücretsiz olarak yararlanabilir.

Sağlık hasarları için istenen bilgi ve evraklar; 

 • Seyahat Sağlık Poliçesi
 • Beyan
 • Pasaport giriş / çıkış sayfası fotokopisi
 • Sağlık harcama giderleri fatura ya da fişlerinin asılları
 • Sağlık harcama giderine ait hastanede yapılan işlemleri belirten detay dökümü
 • Hesap Bilgisi
 • İletişim bilgisi

Çalınma Hasarları için istenen bilgi ve evraklar; 

 • Seyahat Sağlık Poliçesi
 • Beyan
 • Pasaport giriş / çıkış sayfası fotokopisi
 • Çalınma olduğuna dair resmi kurumdan alınan evrak
 • Bagaj içeriği listesi (tahmini fiyat ve alış tarihleri varsa faturası)
 • Havayolunda gerçekleşen kayıplar için havayolu şirketinden alınan çalınma, kaybolma raporu
 • Hesap Bilgisi
 • İletişim bilgisi

TEMİNATLAR LİMİTLER
Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Max. 30.000 €
Yaralanma veya hastalık nedeniyle Sigortalı’nın nakli
 
Max. 30.000 €
Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgaha nakil Max. 30.000 €
Vefat eden Sigortalı’nın nakli Max. 30.000 €
Yaralanma veya hastalık nedeniyle konaklama süresinin uzatılması
 
150 €/Gün Max. 5 gün
Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati
 
Sınırsız
Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması
 
150 €/Gün Max. 5 gün
Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
 
Sınırsız
Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
 
Sınırsız
Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması
 
Sınırsız
Bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması
 
800 €
Gecikmeli bagaj 200 €
Pasaport veya bilet kaybı 200 €
Overbooking nedeniyle gecikme 150 €
Gecikme nedeniyle aktarma yapılacak uçuşun kaçırılması
 
150 €
Seyahatin gecikmesi 40 € / saat – Max. 10 saat
(İlk 4 saat muafiyet)
Seyahatin iptali 3.000 € (%15 muafiyet)
Yurtdışında nakit avans 1.000 €
 
İlaç gönderilmesi organizasyonu Sınırsız
Hukuki savunma 1.000 €
Hukuki danışma Bağlantı
Tıbbi danışma Bağlantı
Genel Bilgi Servisi Bağlantı

Acil mesajların iletilmesi
Sınırsız
 • Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye dışında tüm dünyada geçerlidir.Teminat Türkiye gümrüğünden çıkış yapıldıktan sonra başlar ve poliçenin süresi devam etse bile Türkiye gümrüğünden giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak sona erer. 
   
 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, yaralanma veya hastalık nedeniyle Sigortalı’nın nakli ve vefat eden Sigortalı’nın nakli teminatları için toplam azami limit 30.000 Euro ile sınırlıdır.Bu teminatlar dışındaki diğer teminatlar için özet tablodaki limitler ve teminat açıklamaları çerçevesinde hizmet verilecektir.

1. Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi teminatı

Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki hastalığı veya yaralanması durumunda, Şirket; gerekli hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, hastanede tedavisi esnasında ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını karşılayacaktır. Acil diş tedavi giderleri de 60 €’ya kadar karşılanacaktır.

2. Yaralanma veya hastalık nedeniyle Sigortalı’nın nakli

Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. 

 Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 

Hava ambulans hizmetine ancak Şirket doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır.

3. Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakil

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah’a dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına Şirket doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 

4. Vefat eden Sigortalı’nın nakli

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Yeri’ne naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

5. Yaralanma veya hastalık nedeniyle konaklama süresinin uzatılması

Sigortalı'nın yurtdışında poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda, Sigortalı'nın Daimi İkamet Ülkesi dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu hastalığın veya yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, Şirket, sigortalının otel veya diğer konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Ödenecek azami tutar 5 gün ile sınırlı olmak üzere günlük azami 150 €’dur.

6. Sigortalı’nın aile üyelerinden birinin seyahati

Şirket, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için yurtdışında hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını sınırsız olarak karşılayacaktır.

7. Sigortalı’nın aile üyelerinden birinin konaklaması

Şirket, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için yurtdışında  hastanenin bulunduğu yerde en fazla 7 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 150 €‘ya kadar konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır.

8. Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları

Sigortalı, yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, kardeşleri, ebeveyni) Daimi İkamet Yeri’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Sigortalı’nın Daimi İkamet Ülkesi’ne dönüşünü organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış evrakların Tur Assist'e ibraz edilmesi gereklidir. Bu menfaat, sadece, sigortalının orjinal seyahati için önceden ayarlamış olduğu dönüş amacıyla kullanacağı taşıma aracını kullanamadığında mümkündür.

9. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masrafları

Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Sigortalı’nın Daimi İkametgahı’na dönüş masraflarını ödeyecektir. Evde meydana gelen hasarla ilgili yetkili mercilerden alınmış raporların Tur Assist'e ibraz edilmesi gereklidir. (Sigorta şirketi veya polis raporu gibi).

Bu menfaat, sadece, sigortalının orjinal seyahati için önceden ayarlamış olduğu dönüş amacıyla kullanacağı taşıma aracını kullanamadığında mümkündür.

10.  Bagajın bulunması ve Sigortalı’ya ulaştırılması

Şirket, raporların hazırlanmasında sigortalıya yardım sağlayacak ve tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır.

Bagajın bulunması halinde, Şirket söz konusu bagajı Daimi İkametgah’a veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.

11. Tarifeli havayolu uçuşlarında kaybolan, zarar gören, çalınan bagaj
 
Bir tur operatörünün düzenlediği turda tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile Şirket, Sigortalı'ya 800 € limit dahilinde ödeme yapacaktır.

Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarı ile gecikmeli bagaj maddesi doğrultusunda Sigortalı'ya bir ödeme yapılmışsa bu tutar toplamının, Sigortalı'nın bildirdiği hasar bedelinden düşülmesi sonucu belirlenecektir.

Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür.

Para, mücevher, kredi kartı ve herhangi bir döküman bu teminatın kapsamı dışındadır.
 
12. Gecikmeli Bagaj

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile Şirket, Sigortalı'ya acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orjinal faturalarını Şirket'e göndermesi koşuluyla 200 € limit dahilinde ödeme yapacaktır.

13. Pasaport veya bilet kaybı

Sigortalı yurtdışındayken pasaport veya Türkiye’ye dönüş tarifeli uçak biletinin kaybolması durumunda, Şirket, Sigortalı’nın geçici bir pasaport çıkartabilmesi için gitmesi gereken en yakın resmi kuruma (Konsolosluk, Büyükelçilik), veya yeni bir uçak bileti alabilmesi için gitmesi gereken en yakın turizm acentası veya havayolları ofisine, yeni belgeyi teslim alıncaya kadar oluşabilecek ulaşım (İlgili kuruma gidiş-dönüş) masraflarını 200 € limite kadar karşılayacaktır.

Bu teminatın geçerli olabilmesi için Sigortalı, Şirket tarafından talep edilen, ilgili resmi kurumdan alması gereken kayıp belgelerini Şirket’e ibraz etmekle yükümlüdür. Kaybolan belgenin yenilenmesi ile ilgili oluşabilecek masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

14. Overbooking nedeniyle gecikme

Sigortalı’nın seyahat edeceği tarifeli uçak seferlerinde havayolu şirketi uçaktaki yerlerden fazla satış yaptıysa, Sigortalı'nın seyahate çıkışı 6 saatten fazla gecikirse, orjinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla Şirket

Sigortalı'ya 150 € limite kadar ödeme yapacaktır.

15. Gecikme nedeniyle aktarma yapılacak uçuşun kaçırılması

Tarifeli yurtdışı uçak seferi bir teknik problem, doğal afetler, hava koşulları veya resmi yetkililer tarafından mücbir sebep olarak belirtilen bir nedenden dolayı geç kalırsa ve orjinal bilette gösterilen (rezervasyonu kapalı olan) aktarma yapılacak 2. uçakla yolculuğa devam etmek mümkün olmazsa, orjinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla Şirket Sigortalı'ya 150 €’ya limite kadar ödeme yapacaktır.

16. Seyahatin gecikmesi

Sigortalı’nın seyahat için kullanacağı tarifeli yurtdışı uçak seferinin bir teknik problem, doğal afetler, hava koşulları veya resmi yetkililer tarafından mücbir sebep olarak belirtilen bir nedenden dolayı 4 saatten fazla bir süre gecikmede bulunması üzerine, havaalanında check-in yapılmış olması şartıyla 4 saatten sonraki her bir saat için orjinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla 40 €’ya kadar ödeme yapılacaktır. Bu ödemeler maksimum 10 saat ile sınırlıdır.

17. Seyahatin iptali masrafları

Sigortalı, seyahatinin başlangıç tarihinden ve kullanacağı ulaşım aracı hareket etmeden minimum 7 gün önce, bir tur operatörünün düzenlediği tur için seyahat acentasına bir ödeme yapmış olması şartıyla, aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı seyahati iptal etmek zorunda kalırsa, seyahatin iptali masrafları 3.000 € limit (% 15 muafiyet uygulanacaktır) dahilinde karşılanacaktır. Sorumlu seyahat acentasının iade etmiş olduğu, Şirket'e bir belge ile ibraz edilmesi gerekli olan seyahat ücret tutarı bu teminat ile ödenecek tazminat tutarından düşülecektir. Eğer bu seyahat poliçesi, seyahat ile aynı anda alınmadıysa bu teminat geçersiz olacaktır. 

 • Ölüm, ciddi ve önemli kaza veya hastalık durumlarında, sigortalının, eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, seyahat süresince daimi ikametgahında çocuklarına bakan kişinin hastaneye yatırılması gerekirse, (Doktor tarafından yazılı olarak belgelenmesi şartıyla),
 • Sigortalıya mahkemeden tanık olarak son çağrı gelirse, (Çağrının kopyasının Şirket'e gönderilmesi ve çağrı tarihinin seyahat poliçesini alış tarihinden sonra olması şartıyla),
 • Sigortalı’nın Daimi İkametgahı'ndaki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi sebebiyle, Sigortalı’nın evinde veya işyerinde bulunması gerektiği durumlarda, (Bu teminatın geçerli olabilmesi için, Sigortalı'nın olayı gösteren resmi makamlardan alınmış itfaiye raporu, polis raporu gibi bir belgeyi Şirket'e ibraz etmesi gereklidir.)
 • Sigortalı'ya eşlik eden kişinin aynı poliçeye sahip olması ve bu poliçenin aynı tarihte satın alınmış olması şartıyla, yukarıdaki nedenlerden dolayı seyahatini iptal etmek zorunda kalması halinde, seyahatin iptali teminatından faydalanacaktır.Sigortalı tarafından seyahatini iptal edeceği en kısa zamanda seyahat acentasına bildirilecektir. Bu bildirimde herhangi bir gecikmeden dolayı meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan Şirket sorumlu değildir.

Seyahatin iptalı teminatı için istenen belgeler:

 • Olayı gösteren belge (medikal rapor, ölüm raporu, itfaiye/polis/sigorta şirketi raporu, mahkeme raporu). Belgenin üzerinde olayın gerçekleştiği tarih (Hastaneye giriş, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya teşhis, hastalığın seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir.
 • Seyahat acentasına ödeme yapıldığına dair orjinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acenta tarafından sağlanan seyahat voucher'ının kopyası.
 • Satın alınan seyahat paketi genel şartlarının kopyası.
 • Seyahat acentası tarafından kesilen orjinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası.

Aşağıda belirtilen durumlarda seyahatin iptali kapsanmayacaktır.

 • Estetik tedavileri, aşılanma, istekli olarak doğuma son vermek
 • Psikolojik rahatsızlıklar
 • Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi ve diş tedavileri
 • Salgın
 • Nüfus cüzdanı, vize, bilet ve aşı sertifikası eksikliği
 • Doğum
 • 75 yaş ve üstü
 • Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,

18. Yurtdışında nakit avans

Cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık ve kaza gibi durumlarda Sigortalı’nın ilk acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 1.000 € limit dahilinde borç olarak nakit avans verilecektir. Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalı’nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Şirket’e ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Sigortalı, her durumda yetkili mercilerden acil durumla ilgili onaylı bir rapor sağlamalıdır.

19. İlaç gönderilmesi organizasyonu

Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı’nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalı’ya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.

20. Hukuki Savunma

Bir trafik kazası sonucu gerçekleşen ve kazadan doğan cezai savunma masrafları 1.000 €’ya kadar Şirket tarafından ödenecektir. Sigortalı konu ile ilgili yetkili makamdan alınmış masrafları gösterir orjinal belgeyi Şirket'e ibraz etmekle yükümlüdür.

21. Hukuki Danışma

Sigortalı'nın talebi üzerine kendisine ihtiyaç duyduğu konu ile ilgili bir avukat referansı verilerek, kontak kurması sağlanacaktır. Bu hizmet tamamıyla bir organizasyon hizmetidir ve tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

22.Tıbbi Danışma

365 gün 24 saat boyunca Şirket doktoru tarafından seyahatte olan Sigortalı’ya tıbbi danışmanlık hizmeti verilecektir. Yapılacak danışmanlık hizmetinde herhangi bir tıbbi tanı konmayacak, ilaç önerilmeyecektir. Tıbbi aciliyet durumunda verilen danışma hizmeti, acil durumla ilgili yapılması gereken şeylerin iletilmesini ve acil tıbbi servislere yönlendirmeyi içermektedir.

23. Genel Bilgi Servisi

Sigortalı'nın seyahati ile ilgili gerekli olabilecek turistik bilgiler ile, konaklama, ulaşım ve sağlık kuruluşları gibi konulardaki Türkiye’de sağlanan bilgilerin iletilmesi hizmeti sağlanacak ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılabilecektir. Talep edilmesi durumunda uçak biletleri için rezervasyon yapılabilecektir.

Ayrıca, Sigortalı’nın seyahat edeceği ülke ile ilgili yasal zorunluluklar, alınacak vize, gidilmeden yapılması gereken aşılar vb konularda, seyahate çıkmadan en az 2 gün önceden talep edilmesi halinde Sigortalı’ya bilgi verilecektir.

24. Acil mesajların iletilmesi

Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda belirtilen tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.