Terimler

Terimler

Acquirer

Ticari ilişkileri yürüten, bir kart işlemiyle ilgili olarak kart kabul eden işyerinden veri toplayan ve bu verileri ödeme sistemine aktaran üye kuruluş.

ATM

Otomatik para çekme makinesi.

Business Kart

Küçük ölçekli şirketlerin iş harcamalarında kullanmaları için çıkarılmış üründür. Kart üzerinde şirketin ve kullanmaya yetkili kişinin adı bir arada bulunur

Chargeback

Ters İbraz. Kart sahibinin hesap özetindeki bir işleme itiraz etmesi durumunda, kart sahibi bankasının işyeri sahibi bankadan işlem tutarını kısmen veya tamamen geri talep ettiği süreç.

Çipli Kart

Akıllı Kart. İçine yerleştirilmiş bir entegre devre veya çip olan, manyetik bantlı işlemleri ve çipli işlemleri gerçekleştirebilen kart.

Concierge Hizmeti

Kart sahiplerine özel etkinlikler, festivaller, müzeler ve diğer turistik bilgileri sağlayan, sinema, konser, müze, müzikal, bale, opera etkinlikleri ile ilgili gerekli bilgiyi sunan ve biletlerini temin eden, kurye ve mesaj hizmetleri kapsamaktadır.

Debit kart

Banka kartı.

E-Commerce

Tarafların elektronik olarak etkileşimde bulunduğu ve ödemelerin elektronik olarak yapıldığı bir ticari işlem türü.

EFT

Bankalar arası Elektronik Fon Transferi.

Issuer

Kart hamilleri için ödeme kartı çıkaran ve kart hamilinin hesabını tutarak, işlemlere yetki veren ve acquirer'a işlemlerin geçerliliğini garanti eden üye.

İşlem

Bir kart hamili ile bir işyeri veya bir kart hamili ile bir üye arasında meydana gelen ve kart hamilinin hesabında hareket yaratan eylem.

İşlemin Tarihi

Bir işlemin gerçekleştiği tarih (yani kart hamilinin mal veya hizmet satın aldığı veya nakit çektiği gerçek tarih).

İşlem Tutarı

Yapılan işlemin, acquirer'in bulunduğu ülkenin para birimi olarak ifade edilmesi.

İşyeri

Kredi kartı, banka kartı veya her ikisini de doğru olarak sunulduğunda, mal ve hizmet karşılığında kabul etmek üzere acquirer ile anlaşma yapan perakendeci veya herhangi bir kişi, şirket veya kurum.

Kredi Kartı

Belirli bir dönemdeki tüm işlemlerin tek ekstre üzerinde raporlandığı ödeme kartı.

Mail Order/Telefon Order

Posta/Telefon ile sipariş.

Manyetik Bant

Kart hamilinin hesabıyla ilgili bilgileri taşıyan ve bir kart üzerine bu bilgilerin manyetik olarak kodlanmasını sağlayan bant.

Nakit Avans

Kart hamilinin bir ATM'den, bir üye kuruluşun şubesinde ya da üye kuruluşun bir acentesinde gerçekleştirildiği nakit avans işlemi.

PIN

Şifre, Kişisel Kimlik Numarası. Sadece kart sahibi tarafından bilinen, kart sahibinin tanınmasını sağlayan gizli kod.

POS

Satış noktası. Satın alma işleminin kart hamili tarafından başlatıldığı nokta.

Satış Belgesi

Satış işleminin detaylarını gösteren elektronik olarak veya elle hazırlanan belge. Şifrenin kullanılmadığı işlemlerde, kart hamili belgeyi imzalayarak onaylar. Belgenin bir kopyası kartla birlikte kart hamiline iade edilir.

Son Ödeme Süresi

Hesap Özeti'nde belirtilen borcun ödenmesi gereken son tarih. Kredi kartı hesap özeti kesildikten sonra genellikle 10 günlük süreç kart sahiplerine ödeme süresi olarak tanınmaktadır.

SMS

Kısa mesaj servisi.