Güvenlik Uyarıları

Güvenlik Uyarıları

Değişen İletişim Bilgilerini Güncelleme

Adres ve diğer iletişim bilgilerinizde meydana gelen değişiklikleri 15 gün içinde herhangi bir Şubemize(*), 0850 222 0 400 Halkbank Dialog'a bildirebilir veya Halkbank İnternet Şubesi'nden güncelleme yapabilirsiniz.

(*) GSM numarası güncellemesi güvenliğiniz için sadece Şubelerimizden yapılmaktadır.

Kayıp Çalıntı Halinde

Parafly'ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin güvenli bir şekilde korunması ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması kart hamilinin sorumluluğundadır.

Bu nedenle bunların kaybolma, çalınma, zorla alınma gibi herhangi bir nedenle elinizden çıkması halinde ya da iradeniz dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmeniz durumunda, bu hususu gecikmeksizin derhal 0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u aramak suretiyle ya da herhangi bir Halkbank Şubesine yazılı olarak bildirmeniz, Bankamız tarafından kart ve şifre değişikliği yapılıncaya kadar elinizden çıkmış olduğunu bildirdiğiniz kartı bulsanız dahi kullanmamanız ve çeşitli yerlerinden (özellikle kartın üzerinde yer alan chip'ten ve manyetik alanından) delerek herhangi bir Halkbank Şubesi'ne iade etmeniz gerekmektedir.

Ek kartlarınızın ve bu kartların kullanılması için gerekli olan şifrelerin kayıp/çalıntı/zorla alınma/herhangi bir nedenle elden çıkması durumunda da yukarıda yer verilen uygulama aynen geçerli olacaktır.

Kayıp ve Çalıntı Durumunda Kart Hamilinin Sorumluluğu

Bu tip durumlarda; Bankamıza yapılacak bildirimden önceki yirmi dört saatten önce gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlar kart hamilinin sorumluluğundadır.

Bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan ise, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun'u ile belirlenmiş tutar ile sınırlı kalmak üzere sorumlu olacaktır. Hukuka aykırı kullanımın, kart hamilinin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yirmi dört saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmayacaktır.

Kart hamili, ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarı için sigorta yaptırılmasını Bankamızdan talep edebilecektir. Bu sigortadan yaralanabilmek için 0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u aramanız gerekmektedir.

Hesap Özeti'nde Kredi Kartı Sahibine ait olmayan işlem bulunması

Harcama itirazlarınızı 0850 222 0 400 Halkbank Dialog'a iletebilir veya “Harcama İtiraz Formu” nu doldurarak (212) 340 09 99 no'lu numaraya, faks gönderebilirsiniz. Harcama İtiraz Formu ile birlikte, işlem belgesi, fatura, iade slipi veya işyerinden alınan yazılı açıklama gibi haklılığınızı kanıtlayacak belgelerin birer suretlerini eklemenizi önemle belirtiriz.