Kayıp Çalıntı

Kayıp Çalıntı

Parafly'ınızın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin güvenli bir şekilde korunması ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması kart hamilinin sorumluluğundadır.

Bu nedenle bunların kaybolma, çalınma, zorla alınma gibi herhangi bir nedenle elinizden çıkması halinde ya da iradeniz dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmeniz durumunda;

  • En kısa sürede 0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak ya da herhangi bir Halkbank Şubesi'ne yazılı olarak başvurarak bu durumu bildirmeniz,
  • Bankamız tarafından kart ve şifre değişikliği yapılıncaya kadar elinizden çıkmış olduğunu bildirdiğiniz kartı bulsanız dahi kullanmamanız,
  • Parafly'ınızı çeşitli yerlerinden (özellikle kartın üzerinde yer alan chip'ten ve manyetik alanından) delerek herhangi bir Halkbank Şubesi'ne iade etmeniz gerekmektedir.

Bu gibi durumlarda; Bankamıza yapılacak bildirimden 24 saat önce gerçekleşen hukuka aykırı tüm kullanımlardan doğan zararlar kart hamilinin sorumluluğundadır.

Bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan ise, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile belirlenmiş tutar ile sınırlı kalmak üzere sorumlu olacaktır. Hukuka aykırı kullanımın, kart hamilinin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin 24 saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmayacaktır.

Kart hamili, ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarı için sigorta yaptırılmasını Bankamızdan talep edebilecektir. Bu sigortadan yaralanabilmek için 0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u aramanız gerekmektedir.

Bildiriminizden kısa bir süre sonra Parafly'ınız adresinize gönderilecektir. Böyle bir durumda Parafly'ınızın numarası değişmekte ve adresinize gönderilecek kart için yeni şifre oluşturmanız gerekmektedir. Kart numaranızın değişmesi durumunda, eski Parafly'ınızdan tahsil edilen düzenli ödemeleriniz (sigorta, prim tahsilatı, telefon faturası tahsilatı, vb.) var ise ilgili kurumlara yeni kart numaranızı bildirerek güncelleme yapmanız gerekmektedir.

Ek kartlarınızın ve bu kartların kullanılması için gerekli olan şifrelerin kayıp/çalıntı/zorla alınma/herhangi bir nedenle elden çıkması durumunda da yukarıda yer verilen uygulama aynen geçerli olacaktır.