Cayma Hakkı

Cayma Hakkı

Kredi kartı ürünlerinde cayma hakkı nedir?

İlgili mevzuat çerçevesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Tüketici Kredisi Sözleşmeleri başlıklı 22/2. Maddesi kapsamında bireysel kredi kartınız üzerinden taksitli olarak kullanmış olduğunuz nakit çekimler ve/veya taksitsiz harcama ya da borç bakiyelerini taksitlendirdiğiniz işlemler için on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. Tüketiciden, hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez.

Cayma hakkı nereden talep edilebilir?

Cayma hakkı talebinizi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Tüketici Kredisi Sözleşmeleri başlıklı 22/2. Maddesi kapsamında bireysel kredi kartınız ile taksitli olarak kullanmış olduğunuz nakit çekimler ve/veya taksitsiz harcama ya da borç bakiyelerini taksitlendirdiğiniz işlemler için işlem tarihi itibari ile 14 gün içinde şubeler ve Çağrı Merkezi aracılığı ile bankamıza iletmeniz gerekmektedir.